เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา

ปี 2542 เป็นการเริ่มต้นจากห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ ซี เอ็นจิเนียริ่งมอเตอร์ โดยการนำทาง คุณอนันต์ ยาชะรัด (ประธานกรรมการ) ทำธุรกิจผู้นำเข้า ผู้ผลิต ตัวแทนจำหน่าย ผู้จัดจำหน่าย ผู้ให้บริการ ศูนย์ฝึกอบรม อาชีพธุรกิจคาร์แคร์ และที่ปรึกษาธุรกิจการทำอาชีพคาร์แคร์ ภายใต้สินค้า DALLEE , A-GLASS, LAVOR
เมื่อปี 2547 ทางบริษัทได้เพิ่มทุนการจดทะเบียนและเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอ ซี กรุ๊ป ดาล์ลีคลีน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทมีทีมงาน มีศูนย์บริการ ตัวแทนจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ
เราคือผู้นำสูงสุดระบบการบริหารจัดการ การทำอาชีพกิจการคาร์แคร์ในประเทศไทย ” DALLEE ACADEMY”

วิสัยทัศน์ (VISION)

ผู้นำสูงสุดอับดับหนึ่งเรื่องระบบการบริหารจัดการสร้างอาชีพทำกิจการคาร์แคร์ในภูมิภาคเอเชีย

พันธกิจ (MISSION)

  1. เราจะไม่ขายสินค้าให้กับลูกค้าของเรา จนกว่าลูกค้าของเราจะเข้าใจว่า นี่คือการลงทุนหรือการทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในวันนี้และวันข้างหน้าของลูกค้า
  2. เราส่งเสริมเรื่องการลงทุนและคุณประโยชน์ที่ลูกค้าต้องการจะได้รับไม่ใช่แค่การซื้อขายสินค้าหรือบริการเท่านั้น
  3. ลูกค้าไม่ใช่ผู้ซื้อสินค้าของเรา แต่เราคือหุ้นส่วนของลูกค้าที่ทำให้เกิดความสำเร็จร่วนกันอย่างยั่งยืนตลอดไป