Update NEWs & Promotion

การอบรมสัมนาธุรกิจคาร์แคร์ รุ่น 224

เรียน 2 วันเต็ม

หลัหสูตรนี้เหมาะกับผู้สนใจ , ผู้ที่กำลังเริ่มธุรกิจคาร์แคร์ จะได้เรียนรู้ทุกขั้นตอนการการบริการในคาร์แคร์ เทคนิคต่างๆ ที่จะทำให้รถที่เข้ามาใช้บริการสวยงาม ลูกค้าประทับใจ

  ลงภาคปฏิบัติ ณ.สถานประกอบการคาร์แคร์จริง ได้จับเครื่องมือการทำงานจริงๆทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การรรับรถ การทำงานในจุดเปียก การล้างห้องเครื่อง บริการจุดแห้ง การทำความสะอาดภายใน การขัดสี การเคลือบสี การซักเบาะ ซักพรม เมนูเพิ่มกำไรให้กับคาร์แคร์ เช่น การใช้เครื่องสตีม บริการจุดต่างๆในรถ การอบโอโซน รวมถึงการขัดไฟหน้า เป็นต้น

ลงทะเบียนสัมมนา ดูเพิ่มเติม

สัมมนาธุรกิจคาร์แคร์

เพราะการทำธุรกิจคาร์แคร์ ไม่ไช่แค่การล้างรถ!….เราจึงได้จัดการสัมมนาให้ความรู้ในการทำธุรกิจคาร์แคร์อย่างครบวงจร ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเปิดสัมมนามาแล้วกว่า 17 ปี มากกว่า 219 รุ่น

READ MORE

แฟรนไชส์คาร์แคร์

เราได้พัฒนาธุรกิจคาร์แคร์ที่ได้มาตรฐาน จึงนำไปสู่ธุรกิจระบบแฟรนไชส์ และโครงการยกระดับมาตรฐานแฟรนไชส์ โดยได้รับรองมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

READ MORE

แฟรนไชส์ Dallee Express

เป็นแฟรนไชส์เครื่องล้างรถอัตโนมัติแบบไร้ขนแปรงปั่นซึ่งตอนนี้มีแล้วกว่า 7 สาขาทั่วประเทศ ล้างรถได้รวดเร็วเพียง 8 นาที และที่สำคัญไม่มีขนแปรงปั่น ไม่ทำให้เกิดรอยขนแมวหรืออัตตรายต่อรถ

READ MORE

รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

เราเป็นผู้ผลิตและนาเข้าสินค้าเครื่องมือ อุปกรณ์ น้ายาสาหรับทาความสะอาด มาเป็นเวลา 21 ปี มาจาหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าตลาดรถยนต์ โชว์รูม คาร์แคร์ ร้านอาหาร บ้านเรือน สานักงานออฟฟิศ โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล โรงเรียนสถานศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และสู่การส่งออกไปต่างประเทศ

READ MORE

DALLEE PRODUCTS

สินค้าของเรา

DALLEE ACADEMY

สถาบันพัฒนาธุรกิจคาร์แคร์

DALLEE PARTNER

พาร์ทเนอร์ของเรา

DALLEE CLUB

สมาชิก Dallee Clean